Geen onrendabele top bij vennootsschapsbelasting

In navolging van de corporatiesector, gemeenten maar ook accountants en fiscalisten hebben kamerleden geprotesteerd tegen invoering van integrale heffing van de vennootschapsbelasting voor corporaties. Dit zowel vanwege de veronderstelde omvangrijke nadelige gevolgen als wat betreft de heffingssystematiek. In zijn rechtvaardiging van de heffingsystematiek bij de behandeling van het belastingplan 2008 in de Tweede Kamer wees de staatssecretaris van Financien echter terecht het bedrijfseconomische winstbegrip dat corporaties hanteren af. Het is wenselijk dat ook de Eerste Kamer zijn opvatting zal volgen. Daarvoor is alle reden gelet op andere nog niet door de staatssecretaris genoemde bezwaren. Read More →