Results for tag "provincie"

2 Articles
duifpolderdijk

De positie van waterschappen ten opzichte van de provincie

De waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer behoren tot het takenpakket van de waterschappen. Deze taken zijn noodzakelijk voor de watervoorziening, de inrichting, de bescherming en de reiniging van het land. Het is gelet op de publieke belangen die moeten worden behartigd en de grote budgettaire  bedragen die in het geding zijn gewenst dat democratische controle op de juiste wijze en het juiste niveau plaats vindt.
Read More →