Minder rentegevoeligheid goed gebruik rentederivaten (knock-in collar)

Rentederivaten kunnen de rentestructuur bij tal van bedrijven en instellingen te optimaliseren. Rentestijgingen hebben invloed op de resultaten en rendementen van veel bedrijven en instellingen. De historisch relatief lage renteniveaus van de afgelopen jaren hebben de aandacht voor renterisicomanagement doen verslappen. Velen hebben de afgelopen jaren via kasgeld en/of middellange leningen een financiering aangetrokken met als rentebasis de korte variabele rente (bijvoorbeeld 3-maands Euribor). Read More →