Results for tag "europa"

4 Articles
woningbouw-2

Staatssteun corporaties, een Europese deal waar niet iedereen blij mee zal zijn

Europees commissaris Kroes heeft met minister WWI E.E.van der Laan mondeling afspraken gemaakt over de staatsteun aan woningbouwcorporaties. De afspraken  moeten nog schriftelijk worden bevestigd terwijl het parlement er ook nog mee akkoord moet  gaan. De afspraken komen er op neer dat WSW-borging van leningen ten behoeve van investeringen in sociale woningbouw  is toegestaan, terwijl scholen en buurthuizen en ander maatschappelijk vastgoed ook met WSW-borging worden mogen worden gefinancierd. Daarnaast is de regeling voor de projectsteun voor de 40 krachtwijken met een  heffing bij de corporaties buiten deze wijken van euro 75 miljoen per jaar over tien jaar geaccepteerd. Het met deze middelen gevoede investeringsfonds kan dan ook van start gaan.  Read More →
eu_flag_yellow

Europese Bureaucratie

Gemeenten en vermoedelijk ook zorginstellingen worden binnenkort geconfronteerd met onnodige lastenstijgingen veroorzaakt door nieuwe voorschriften vanuit Europa. Die voorschriften betekenen ook dat meer marktwerking -zoals in de zorg- kostenverhogend werkt voor consumenten. Read More →