Results for tag "belasting"

2 Articles
belasting

Geen onrendabele top bij vennootsschapsbelasting

In navolging van de corporatiesector, gemeenten maar ook accountants en fiscalisten hebben kamerleden geprotesteerd tegen invoering van integrale heffing van de vennootschapsbelasting voor corporaties. Dit zowel vanwege de veronderstelde omvangrijke nadelige gevolgen als wat betreft de heffingssystematiek. In zijn rechtvaardiging van de heffingsystematiek bij de behandeling van het belastingplan 2008 in de Tweede Kamer wees de staatssecretaris van Financien echter terecht het bedrijfseconomische winstbegrip dat corporaties hanteren af. Het is wenselijk dat ook de Eerste Kamer zijn opvatting zal volgen. Daarvoor is alle reden gelet op andere nog niet door de staatssecretaris genoemde bezwaren. Read More →

woningbouw

Integrale vennootschapsbelasting voor corporaties

Voor VROM is in 2005 de integrale invoering van vennootschapsbelasting geanalyseerd. Integrale invoering zou voor het rijk vooralsnog nauwelijks extra belastinginkomsten opleveren. Er zijn echter risico`s zoals vermindering van nieuwbouwplannen en minder ruimte voor uitgaven in de sfeer van leefbaarheid, wonen en zorg respectievelijk woonzorgarrangementen. Read More →