Gemeenten in de Europese klem

Gemeenten en andere decentrale overheden moeten bij hun beleid steeds meer rekening houden met Europese staatssteunregels, de regels van het EG-verdrag en met Europese aanbestedingsregels. Read More →