Over Sovereign

DIENSTEN

Sovereign BV richt zich op de advisering op het gebied van corporate finance en overheidsfinancien. We zijn gespecialiseerd in het oplossen van treasury-, financiele- en budgettaire vraagstukken, vooral in moeilijke situaties. Wij gaan optimaal om met de regelgeving. Het gaat om de beleidsmatig en strategisch beste oplossing.

WERKWIJZE

Wij helpen de problemen van onze cliŽnten zo effectief mogelijk op te lossen op basis van deskundigheid. Zo snel mogelijk wordt een eigen visie ontwikkeld. Het gaat om maatwerk. Creatieve in plaats van standaardbenaderingen zijn daarbij de praktijk. Beleidsadviezen zijn zoveel mogelijk kwantitatief onderbouwd. Rapporten bevatten doorgaans economische en financiŽle en soms ook juridische analyses en aanbevelingen. De aanbevelingen hebben een beleidsmatig en strategisch karakter en betreffen daarbij nogal eens mede de uitvoering. De opdrachtvoorwaarden, de doelstelling van de opdracht respectievelijk de te volgen procedures en werkmethodes worden op voorhand met de opdrachtgever overeengekomen. Dit geldt tevens voor de kosten en de geschatte tijdsduur.
Sovereign BV is een kleine professionele organisatie. Wij beschikken over een netwerk van specialisten die op projectbasis met ons samenwerken. Wij werken op dag- en uurbasis en incidenteel op provisiebasis. Onafhankelijkheid en een onbevooroordeelde visie in het belang van de cliŽnt staan bij onze advisering voorop.

ERVARING

Sinds de oprichting heeft Sovereign over een diversiteit van vraagstukken geadviseerd. Wij voerden optimalisatiestudies uit op het gebied van cashmanagement, inzet van derivaten en het beheer van de schuldportefeuilles. Wij ondersteunden overheden, bedrijven en not-for- profitinstellingen bij hun financieringsbeleid, begrotingsbeleid en op het terrein van het risicobeheer. Verder werd Sovereign vaak ingeschakeld bij het vinden van optimale oplossingen voor ingewikkelde financieringsproblemen in het bijzonder op het terrein van privatisering en publiek private samenwerking. Dit gold met name infrastructuur zoals tolwegen en stadions. Innovatieve versterking van de kredietwaardigheid en projectfinanciering was daarbij nogal eens aan de orde. Sovereign heeft een zeer sterke reputatie op het gebied van regelgeving. Dit leidde niet alleen tot het opstellen van concept wetgeving maar ook tot het vinden van oplossingen voor de eisen gesteld door Europese aanbestedingsregelgeving en de regelgeving inzake Staatssteun.
Een kleine selectie van opdrachtgevers:

  • De ministeries van VROM en FinanciŽn
  • De gemeente Almere
  • De Bank Nederlandse Gemeenten
  • De universiteiten van Amsterdam en Leiden
  • De corporatie Ons Doel
  • De Federatie van Europese Effectenbeurzen

LEIDING

Drs. Alphons P. Ranner is oprichter en directeur van Sovereign BV financial consultancy. Zijn achtergrond betreft vele jaren van ervaring met strategisch en financieel management en consultancy voor de collectieve sector en het bedrijfsleven. Drs Ranner staat bekend om zijn kennis om belangrijke operationele en bedrijfsmatige problemen met financiŽle gevolgen te identificeren en op te lossen. Daarmee worden ongedachte mogelijkheden gerealiseerd. Na zijn afstuderen in 1970 deed hij een grondige, brede kennis en ervaring op het gebied van macro-economie, overheidsfinanciŽn en regelgeving, inclusief privatisering en publiek private samenwerking, bedrijfseconomie, bankwezen, kapitaalmarkten en internationaal respectievelijk nationaal monetair beleid. Voordat drs Ranner Sovereign BV oprichtte was hij vennoot bij Deloitte and Touche, had hij verschillende leidinggevende functies bij het ministerie van FinanciŽn en was hij wetenschapper bij de Universiteit van Leiden.

This post is also available in: Engels