rente

Minder rentegevoeligheid goed gebruik rentederivaten (knock-in collar)

Rentederivaten kunnen de rentestructuur bij tal van bedrijven en instellingen te optimaliseren. Rentestijgingen hebben invloed op de resultaten en rendementen van veel bedrijven en instellingen. De historisch relatief lage renteniveaus van de afgelopen jaren hebben de aandacht voor renterisicomanagement doen verslappen. Velen hebben de afgelopen jaren via kasgeld en/of middellange leningen een financiering aangetrokken met als rentebasis de korte variabele rente (bijvoorbeeld 3-maands Euribor).

Naar verwachting zal de rente stijgen, zodat ook de rentekosten vermoedelijk zullen toenemen. Maar als instellingen of ondernemingen relatief grote leningen op de balans hebben staan zijn zij vaak erg rentegevoelig.Ook het moment waarop de rentevastperiode vervalt bepaalt de omvang van de rentelasten. Omdat een totaal beeld van de rentegevoeligheid van de onderneming ontbreekt kunnen er grote renterisico’s worden gelopen.

Het huidige relatief kleine verschil tussen de korte- en lange rente biedt mogelijkheden om de rentestructuur van leningen te optimaliseren door middel van rentederivaten. Bovendien is het erg aantrekkelijk de rentetypische looptijd van leningen te verlengen. Rentederivaten en collars (rentebandbreedte als gevolg van een combinatie van cap en floor – bodem onder neerwaarts rentevoordeel) zorgen hierbij voor een plafond in de maximale rentelasten maar houden de ruimte open om te profiteren van een dalende renteontwikkeling.

Speciale aandacht verdient momenteel de zogenoemde knock-in collar. Het bijzondere aan deze collar is dat hij pas in werking treedt bij het bereiken van een zeker renteniveau. Wat betekent dit instrument? Een voorbeeld ter verduidelijking. Kasstroommatig staat het gelijk aan het aankopen van een 5 jaars cap, die de rentebetalingen maximeert op bijvoorbeeld 4,5 procent van de onderliggende 5 jaarslening en het tegelijkertijd verkopen van een floor met een rentebodem van 3,50% met een ondergrens (knock-in level) van 1,75%.

Mocht de ondergrens bereikt of doorbroken worden, dan betaalt deze onderneming met een floor-niveau van 3,50% nog altijd minder dan wanneer die onderneming met behulp van een interest rate swap de rente voor vijf jaar gefixeerd zou hebben (3,75%). Gedurende de looptijd van de lening betaalt de betrokken debiteur hooguit het renteplafond (uiteraard plus de kredietopslag van de betrokken bank). Let wel, aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij een juist gebruik bieden rentederivaten ideale mogelijkheden voor instellingen en bedrijven ondernemingen om de rentetypische looptijd van een lening en de rentebetalingen weer in balans te brengen met de te verwachten kasstromen. Bij het gebruik van rentederivaten wordt als het ware de financiering en het renterisico apart gehouden. Aanpassingen van de oorspronkelijke leningen zijn dan ook niet nodig.

Drs. Alphons P. Ranner is founder and director of Sovereign BV financial consultancy. His background includes many years of experience in strategic and financial management and consulting.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>