Copyright

Sovereign bv financial consultancy verleent hierbij aan gebruikers van haar website toestemming documenten van haar website te bekijken, te kopiŽren, te printen en te verspreiden onder de hiernavolgende voorwaarden:

* De documenten worden slechts gebruikt voor informatiedoeleinden
* De documenten worden slechts gebruikt voor niet-commerciŽle doeleinden
* Iedere kopie van een document of een gedeelte daarvan dient het auteursrechtteken (“copyright notice”) te bevatten

Gebruikers moeten er rekening mee houden dat ieder programma, publicatie, ontwerp, product, proces, software, technology, informatie, know how of idee dat wordt omschreven in dit document het voorwerp kan zijn van andere rechten, waaronder begrepen andere intellectuele eigendomsrechten, waarvan de rechten berusten bij Sovereign bv financial consultancy of andere belanghebbende partijen. Gebruikers verkrijgen geen licentie ten aanzien van deze rechten. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

This post is also available in: Engels